Kezdőlap

Veress Samu (Nagysajó, 1857. ápr. 24.Rimaszombat, 1932. dec. 25.): tanár, irodalomtörténész. 1882-ben tanári oklevelet szerzett 1884-ben a rimaszombati prot. főgimn.-ban a m. irodalom tanára. Versei és cikkei jelentek meg bp.-i és vidéki lapokban. A Gömör-Kishont c. lapot szerk., ebbe vezércikkeket, értekezéseket, verseket írt. A Magyarország Vármegyéi c. sorozatban (1903) Gömör-Kishont vm.-t és Rimaszombat városát nagyrészt ő ismertette. – F. m. Tinódi Sebestyén és kora (Bp., 1880); Költemények (Bp., 1882); Vörösmarty és a nemzeti átalakulás (Rimaszombat, 1900); Petőfi szerelmei (Rimaszombat, 1907).