Kezdőlap

Versényi György (Szucság, 1852. febr. 2.Kolozsvár, 1918. jún. 20.): író, költő. A nagyenyedi és kolozsvári ref. kollégiumban, majd a bp.-i egy.-en tanult. 1874-ben tanári, 1877-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1875-től középisk. tanár Lőcsén, Körmöcbányán, Kolozsvárott. Az Erdélyi Irodalmi Társ. főtitkára. Nyugalomba vonulása után, 1906-tól Bp.-en élt. A folyóiratokban és önállóan több irodalomtörténeti tárgyú dolgozata, továbbá számos verskötete és elbeszélésgyűjteménye jelent meg. Néprajzi közleményeket is írt. – F. m. Az aesthetika hazánkban (Bp., 1874); Havasi rózsák (versek, Bp., 1877); Költemények (Bp., 1880); Száll az ének (versek, Kolozsvár, 1899). – Irod. V. Gy. irodalmi munkássága (Kolozsvár é. n.).