Kezdőlap

Vértes György (Bp., 1902. dec. 21.Bp., 1976. febr. 9.): író, szerkesztő, könyvtáros. A Tanácsköztársaság idején a Szocialista Középiskolás Diákok Orsz. Szövetsége direktóriumának tagja. Műegyetemi tanulmányait Bécsben és Prágában a vegyészmérnöki szakon végezte. Hazatérte után 3 évig munkanélküli, később a Magyar–Jugoszláv Gazdasági Kamara alkalmazottja volt. Egyik alapítója a Szocialista Képzőművészek Csoportjának. 1936–37-ben szerk. a Gondolat c. folyóiratot, a KMP legális orgánumát. A haladó irodalom képviselői közül többeket megnyert a lap számára, így Bálint Györgyöt, Darvas Józsefet, Déry Tibort, Gelléri Andor Endrét, Illyés Gyulát, József Attilát, Radnóti Miklóst, Sárközi Györgyöt, Zelk Zoltánt és másokat. A lap jelentős szerepet játszott a Márciusi Front létrejöttében. 1937. nov.-ben letartóztatták. Három évi fegyházbüntetésének letöltése után újra bekapcsolódott az illegális munkába. 1944-ben részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945 után a Szakszervezetek Orsz. Tanácsa (SZOT) sajtóosztályát vezette és szerk. a Szakszervezeti Közlönyt, 1946–1950-ben szerk. a Fórum c. irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóiratot. 1949-től az Orsz. Könyvhivatal elnöke; 1952-től 1971-ig, nyugalomba vonulásáig az Országgyűlési Könyvtár ig.-ja volt. Írásai számos folyóiratban és napilapban jelentek meg. Szerk. A Magyar Tanácsköztársaság Kiadványai c. bibliográfiát (Bp., 1958). Irodalomtörténeti és párttörténeti szempontból egyaránt fontos, de sokat vitatott műve a József Attila és az illegális kommunista párt (Bp., 1964). – M. Goldmann György (Bp., 1959). – Irod. Csák Gyula: V. Gy. (Könyvtáros, 1976. 4. sz.); Molnár Géza: Gyuri bácsi (Élet és Irod., 1976. 7. sz.). – Szi. Major Máté: Férfikor Budapesten (emlékezések, Bp., 1978).