Kezdőlap

Vértesy Jenő (Bp., 1877. jún. 30.Újtátrafüred, 1916. jún. 16.): irodalomtörténész, műfordító. Vértesi Arnold író fia. 1899-ben bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1898-tól haláláig az OSZK-nak tisztviselője. A kézirattár ismeretlen értékeit számos tanulmányban ismertette. Egy verskötete, több irodalomtörténeti tanulmánya és több műfordítása jelent meg. Az utóbbiak közül legjelentősebb az Odysseia (Bp., 1909) és az Ilias (Bp., 1913). Fordított még: három ál-shakespeare-i drámát, továbbá V. Hugo és Maupassant egyes műveit. Mint irodalomtörténész főleg drámatörténettel foglalkozott. – F. m. Czakó Zsigmond (Bp., 1899); Költeményei (Bp., 1905); Kölcsey Ferenc (Bp., 1906); A magyar romantikus dráma (Bp., 1913). – Irod. Császár Elemér: V. J. (Irod. tört. 1916); Szücsi József: V. J. (Egyet, Phil. Közl. 1916.)