Kezdőlap

Veszelszki Antal, Weszelszki (Sopron ? , 1730as évek? – Óbuda, 1798. ápr. 29.): orvos, botanikus, szakíró. Életéről kevés és ellentmondó adat maradt fenn. Műveiből következtetve gazdatiszt, más adatok szerint könyvárus lehetett. A növény planták országából való…gyűjtemény…c, könyve (Pest, 1798) 528 növényfajt sorol fel a lelőhely megjelölésével, s ezért a mo.-i flórakutatás hasznos segédkönyve volt. Egyéb, különösen a méhészettel foglalkozó művei is értékes alkotások voltak. – F. m. A magyarországi méhtartás rövid tudománya (Vác, 1782, névtelenül); Huszonöt esztendőre szegődött házi és mezei gazda (Vác, 1797); Száz esztendő kalendárium, vagyis az esztendőnek 12 hónapjára alkalmaztatott majoros gazda (Pest, 1799); Házi orvosságok (Vác, 1801). – Irod. Flatt Károly: V. A. múlt századbeli magyar botanikus (Term. tud. Közl. 1894); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).