Kezdőlap

Vetési Albert (? , 1410 körül? , 1486. jún. 18. előtt): püspök és diplomata. A Kaplony nembeli ~ család tagja (apja ~ Jakab szatmári alispán). A bécsi egy.-en tanult. Később olasz egy.-re járhatott, így szerepelt 1433-ban Rómában Zsigmond kíséretében. 1446-tól 1456-ig erdélyi kanonok. Az osztrák rendekhez küldték először mint diplomatát 1452-ben Ágoston győri püspökkel és Töttös Lászlóval Hunyadi titkáraként Milánóban volt követ. 1455-ben kir. szolgálatba lépett (újra követ Rómában, Velencében és Nápolyban). III. Callixtus megkedvelte és apostoli protonotáriussá nevezte ki. 1456 – 57-ben erdélyi prépost, 1457 – 58-ban nyilrai püspök, 1458 – 59-ben alkancellár, 1459-től 1486-ig veszprémi püspök és titkos kancellár. Mátyás alatt mint vezető diplomata, további követségekben (1459 Róma, 1463 Velence-Róma, 1471 Rozgonyi Jánossal Regensburgban) és a cseh-lengyel-m. béketárgyalásokon (1473 Neusse Troppau, Ófalu) vett részt. Utolsó küldetésén Tuz János bánnal Velencébe és Rómába, onnan Nápolyba ment és a MátyásBeatrix-házasságot kötötte meg. Sírját 1957-ben a veszprémi várbeli Szt. György-kápolna feltárása során találták meg. – Irod. Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái (Századok, 1898); Monum. Rom. Veszpr. (III., Bp., 1902); Éri István: Mátyás király diplomatája (Középdunántúli Napló, 1961. jún.).