Kezdőlap

Vető József (Bp., 1910. ápr. 25.Bp., 1977. okt. 24.): újságíró, szerkesztő, Rózsa Ferenc-díjas (1962). A 30-as évek elejétől a Sporthírlap, 1948-tól a Népsport, majd 1950-től 1968-ig a Szabad Nép, illetve Népszabadság munkatársa volt, ez utóbbinak 1958–1968 között szerk. bizottsági tagja is. 1968-tól 1974-ig a Tükör c. hetilap főszerk.-je, 1958-tól haláláig a M. Újságírók Orsz. Szövetsége (MUOSZ) elnökségi tagja volt. A harmincas években a sportélettel kapcsolatos, gyakran szatirikus hangvételű glosszaírás egyik úttörője a m. sajtóban. 1945 utáni évtizedekben elsősorban belpolitikai glosszákat, jegyzeteket írt. A Népszabadságban 17 éven át, haláláig vezetett Emberek és esetek c. rovatában meghonosította a néha csak néhány soros, axiómaszerű, de mindig aktualitásokra utaló glosszafajtát. A Tükörben is rovatot nyitott a nagyrészt általa írt, néhány mondatos, csattanós jegyzeteknek. A televízió 1972-ben portréfilmet készített róla (az Ólombetűs vallomások sorozatban). – Irod. Balogh János: V. J. emlékére (Új Tükör; 1977. 41. sz.).