Kezdőlap

Victor János (Bp., 1888. jún. 4.Bp., 1954. jún. 29.): református lelkész, teológiai tanár, szerkesztő. Bp.-en tanult, a teológiát 1910-ben végezte el. Két évig bölcsészhallgató is volt, majd egy évet Princetonban töltött, ahol teológiából baccalaureatusi fokozatot szerzett. 1906-ban a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE), majd az 1910-ben alakult M. Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) utazótitkára. 1909-től a Diákvilág szerkesztője. 1913-tól Bp.-en vallástanár, 1924-ben bölcsészdoktori és teológiai magántanári címet szerzett. 1925-től teológiai tanár Bp.-en, 1932-1949 között lelkipásztora a Bp.-i Szabadság téri egyházközségnek. 1949-től haláláig ismét teológiai tanár Bp.-en. A Dunamelléki Ref. Egyházkerületnek 1929-től tanácsbírája, 1945-től lelkészi főjegyzője, a Református Egyház c. hivatalos lapnak alapításától, 1949-től főszerk.-je volt. Több cikluson át a ref. zsinat, a Zsinati Tanács és az Egyetemes konvent tagja. Hagyatékát a Ráday Tudományos Gyűjtemény őrzi Bp.-en. – F. m. Canterbury-i Anselmus realizmusa (Tahitótfalu, 1924); Boldog rabság (Bp., 1933); Református Hiszekegy (Hp., 1943, 1981): Egyházi életünk válsága (Bp., 1948); Reformáció és nemzeti erő. (Vál. Bolyki János, Bp., 1988).- Irod. V. J. 1888-1954 (Az Út, 1954. 27. sz.); (Ref Egyh. 1954. 14. sz., 1954. 22. sz. V. J. emlékszám); Bolyki János: Az időszerű V. J. (Confessio, 1988. 4. sz.).