Kezdőlap

Vida Jenő (Bp., 1872. aug. 30.Auschwitz, 1945. márc.): nagytőkés, iparvállalati vezérigazgató. A bp.-i kereskedelmi ak. elvégzése után 1889-ben a Leipziger-féle szeszgyár alkalmazottja. 1897-től cégvezető, majd ig., 1914-től vezérig. a Magy. Általános Kőszénbánya Rt.-nál (MÁK). A századfordulón felszámolás előtt álló MÁK-ot átszervezte és hatalmas iparvállalattá fejlesztette, meghonosítva a karbid, a robbanóanyagok és más iparcikkek gyártását. Az I. világháború alatt megépíttette a felsőgallai cementgyárat. 1918-ban a vállalat érdekkörébe vonta az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt.-ot. Jelentős tőkét fordított az I. világháború utáni években felfedezett dunántúli bauxittelepek feltárására és a bauxit hazai feldolgozására. Felsőgallán alumíniumkohót helyeztetett üzembe. Szoros kapcsolatok fűzték a Magy. Általános Hitelbankhoz, az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt.-hoz és sok más iparvállalathoz. A nagytőke oldaláról támogatta a rendszer politikai vezetőit; 1927-től a felsőház tagja. Mo. német megszállása után a németek elhurcolták és Auschwitzba deportálták. – Irod. V. J. (A Bank, 1928. 7. sz.); V. J. (A Hitel, 1929. 7. sz.)