Kezdőlap

Vigyázó Ferenc, gróf (Bécs, 1874. ápr. 5.Bécs, 1928. júl. 31.): politikus, jogi író. Jogi tanulmányai után politikai pályára készült, 1895-ben apjával (~ Sándorral) együtt m. grófságot kapott. 1904-ben a Fejérváry- kormány elleni nemzeti ellenállási mozgalom egyik Pest vm.-i vezetője. 1905-ben pártonkívüli programmal képviselői mandátumot szerzett. s905. nov. 27-től dec. 16-ig Pest vm. alispánja, 1906-ban nem vállalt mandátumot. Ettől kezdve 1918-ig tagja volt a főrendiháznak. 1919 után a politikai életben nem vett részt. Öngyilkos lett. Végrendeletében egész vagyonát, beleértve értékes könyv-, kódex- és képgyűjteményét is, az akkor nagy anyagi gondokkal küzdő MTA-ra hagyta. – F. m. A pragmatica sanctio (Bp., 1894); Az európai közjog egy alkotmányos garanciája (Bp., 1895); Az osztrdk-magyar viszony nemzetközi természete (Bp., 1897). – Irod. Vargha Zoltán: gróf V. Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsanna (1838 – 1923) életrajza (Bp.,:931).