Kezdőlap

Villányi Szaniszló Béla (Tósokberénd, 1847. szept. 9.Bakonybél, 1898. júl. 12.): bencés tanár, apát, helytörténész. A rendbe 1863-ban lépett, 1870-ben áldozópappá szentelték. 1870-től Győrött, 1882-től Esztergomban gimn. tanár. 1884-től esztergomi házfőnök és gimn. ig., 1894-től bakonybéli apát. A pannonhalmi Szent Benedekrend története I., II, és III. kötetének néhány fejezetét kéziratos hagyatékából adták ki. Összefoglaló cikket írt a dömölki apátság történetéről a Magyarország vármegyéi és városai c. sorozat Vasvármegye c. kötetében (Bp., 1898). – F. m. Néhány lap Esztergom vádros és megye múltjából (Esztergom, 1891); Három évtized (1684 – 1714) Esztergom megye és város múltjából (Esztergom, 1892). – Irod. Sörös Pongrác: V. Sz. B. (A pannonhalmi Szent Benedek-rend története, Bp., 1916); Vértes Zoárd: V. Sz. B. (Az esztergomi bencés gimn. ért.-je, 1940 – 41.)