Kezdőlap

Vincze Géza (Kalotaszentkirály, 1889. ápr. 12.Bp., 1964. jún. 3.): filológus, irodalomtörténész. Bölcsészeti tanulmányait a kolozsvári egy.-en végezte. A ref. teológia elvégzése után, 1916-ban lelkésszé szentelték. Ezután több helyen volt lelkész, majd 1931-ben Bp.-en hitoktató és lelkész lett. 1950-ben vonult nyugalomba. Irodalomtörténeti tanulmányaiban Ady Endre, Móricz Zsigmond, Áprily Lajos és Kós Károly munkásságával foglalkozott, továbbá az orosz forradalmak Adyra gyakorolt hatásával. Azonkívül az Ady-próza filológiai kérdéseit is elemezte. – F. m. Igehirdető poéták-poéta igehirdetők (tanulmány, Bp., 1926); A fiatal Darányi Kálmán (tanulmány, Bp., 1938). – Irod. Czine Mihály: Vincze Géza hetvenöt éves (Élet és Irodalom, 1964. 13. sz.).