Kezdőlap

Vineze Edit, S. Vince, Siklós Andrásné (Bp., 1927. dec. 31.Bp., 1980. szept. 15.): történész. Egy.-i tanulmányait 1951-ben fejezte be a bp.-i tudományegy.-en történelem filozófia, társadalomtudomány és levéltár szakon. 1951-52-ben a Levéltárak Orsz. Központjának munkatársa. 1952-től a Magyar Munkásmozgalmi Intézet (később Párttörténeti Intézet) munkatársa, utóbb alosztályvezetője volt. Főként a magyar munkásmozgalom kezdeti (19. sz.-i) időszakának kérdéseivel foglalkozott. – F. m. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása és tevékenységének első évei (1890-1896) (Bp., 1961); A hűtlenségi per. 1871-1872 (Bp., 1971); Az útkeresés évtizedei. Tanulmányok a magyarországi munkásmozgalom történetéből (Bp., 1977). – Irod. Mucsi Ferenc: S. V. E. (1927-1980) (Századok, 1981. 1. sz.).