Kezdőlap

Virágh Béláné, Török Terézia (Becsvölgye, 1925Zalaegerszeg, 1988): népi iparművész, a Népművészet Mestere (1977). A középiskolát Zalaegerszegen végezte el. Szülőfalujában 1946 után férjével együtt gyűjtötte a népi díszítőművészeti emlékeket. 1951-ben Hetésre kerülve figyelme fokozatosan fordult a népi szőttesek kutatása felé. Zalaszombatfán idős asszonyoktól megtanult szőni. A Népi Iparműv. Tanács orsz. szőttespályázatán 1957-ben jelentkezett először, ahol felfigyeltek a már feledésbe ment hetési szőttesek felújítására. 1964 őszén alakult meg Gáborjánházán ~ vezetésével a Szombathelyi Háziipari Szövetkezet hetési népművészeti részlege. Férje segítségével a zalaegerszegi, nagykanizsai és keszthelyi múz.-ok teljes anyagát áttanulmányozta, de terveiben kizárólag a hetési hagyományokat alkalmazta. 1964-ben lett népi iparművész.