Kezdőlap

Virághalmi Ferenc (Komárom 1824Kiscell, 1875. szept. 24.): író, műfordító. Belépett a piarista rendbe, hat évig a rend isk.-iban tanított. Részt vett a szabadságharcban mint honvéd százados, utána büntetésből besorozták az osztrák hadseregbe és Itáliába vitték. Hazatérte után nevelő, az 1860-as évek közepétől Pesten hivatalnok. 1868-tól századosi rangban a honvédelmi min.-ban teljesített szolgálatot, 1874-ben nyugalomba vonult. Külföldi német lapokban ismertette a m. irodalmat. Jókai több regényét lefordította németre. Költeményeket, elbeszéléseket történelmi regényeket írt. – F. m. Törökvilág Győrben (történelmi r. I – II., Pest, 1859); A fegyverkovács (r., Győr, 1859); A király védencei (történelmi r. I – II., Győr, 1862); Egy cserepár naplója (r., I – II , Pest, 1866). – Irod. Lám Frigyes: V. F. (Győr, 1927.)