Kezdőlap

Virányi István (Székesfehérvár, 1910. szept. 28.Kiskunhalas, 1944. okt. 11.): mérnök. Tanulmányait a párizsi Sorbonne-on, a bp.-i Közgazdasági Egy.-en, majd Brünnben a technikai főisk.-n végezte. Ebben az időben megismerkedett a munkásmozgalommal, a brünni Magyar Egyesület titkára volt. A polgárháború hírére Spanyolo.-ba sietett, ahol főhadnagyi rangban harcolt a köztársaságiak oldalán. Megsebesült és a szabadságharc leverése után Gurs megyébe, majd Vernetbe került internáló táborba. 1942-ben visszatért Bp.-re. Ebben az évben internálták, majd büntetőszázadba osztották. 1944-ben Újvidéken megtalálta a kapcsolatot a jugoszláv partizánokkal, de már nem sikerült megszöknie, mert századát elindították Kiskunhalasra. 1944. okt.-ben egy vagonban 92 társával együtt legyilkolták.