Kezdőlap

Viski Balás László (Dés, 1909. ápr. 25.Bp., 1964. márc. 29.): festő. 1929 – 34-ben Vaszary János és Csók István tanítványa a Képzőművészeti Főisk.-n. 1938-ban a Nemzeti Színház díszlettervezője, 1939-től rajzpedagógusként működött. Festményeivel 1934-től szerepelt kiállításokon. 1947-ben, 1956-ban és 1964-ben gyűjteményes kiállításon mutatta be koloritgazdag akvarelljeit az Ernst Múz.-ban. – Irod. Pogány Frigyes: V. B. L. (Művészet, 1964. 6. sz.)