Kezdőlap

Vitéz Géza, Illyefalvi-Vitéz (Losonc, 1871. márc. 16.Bp., 1931. aug. 2.): statisztikus, egyetemi tanár. Jogi tanulmányainak befejezése után 1896-tól a sárospataki ref. jogak.-n a közigazgatási jog és statisztika tanára. 1903-ban a kolozsvári egy.-en magántanár. 1914-től a közgazdaságtan és statisztika, majd a közgazdaságtan és pénzügytan tanára a debreceni egy.-en. – F. m. Szerves társadalom és államszervezet (Bp., 1902); Magyarország statisztikája vázlatos előadásban (Bp., 1904); Pozitív társadalomtani elméletek és a valódi pozitivizmus (Bp., 1904); A születési és termékenységi statisztika (Sárospatak, 1906); A nemek aránya és a nemképződés (Bp., 1906); Magyarország statisztikája (Bp., 1913); Társadalmi gazdaságtan (Bp., 1923); Államháztartástan (Bp., 1925).