Kezdőlap

Vizkeleti Tamás; báró (1617. sz.): Pozsony vm.-i nagybirtokos nemes. 1605 – 06-ban egyike Bocskai megbízottjainak a bécsi udvarral való béketárgyalásokban. A felkelők táborában tanúsított békepárti magatartásáért 1608-ban II. Mátyástól bárói rangot kapott.