Kezdőlap

Volny József (Szepesolaszi, 1819.Osgyán, 1878. szept. 13.): bányamérnök. Tanulmányait a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Ak.-n 1841-ben kezdte meg. Bányagyakornokként a kincstár szolgálatába lépett. 1850-ben a máriavölgyi vasgyárat vezette, 1852-től a betléri vasgyár ig.-ja, 1856 – 69 között mint a rimamurányi vasmű főfelügyelője a vállalatot átszervezte, termelését korszerűsítette, a nyersvastermelést megsokszorozta és bevezette a kőszénnel való frissítést. 1872-től haláláig a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat vezérig.-ja volt. Vaskohászati jellegű tanulmányai a Magyar Sajtó és a Pesti Napló c. napilapokban jelentek meg. – F. m. Gömör megye bányaipara (Hunfalvy János: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása, Pest, 1867); A bizottsági bányatörvényjavaslat (Pest, 1871). – Irod. V. J. (Vasárnapi Újság, 1864. 37. sz.); Denkrede auf Josef V. (Industriezeitung. für Ungarn, 1879).