Kezdőlap

Volphardus Adrianus, Wolfhard Adorján (? , 1491? 1545): erdélyi szász származású lutheránus lelkész Törpényben. Még mint gyulafehérvári káptalani tag részt vett a János kir. előtt lefolyt „segesvári hitvitá”-ban. – M. Panegyris ad invictissimam caesarem Maximilianum semper augustam (Viennae, 1512). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953): Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955).