Kezdőlap

Vondrasek József (Técső, 1869. okt.Bp., 1935. okt. 30.): gyógyszerész, vegyész szakíró, gyógyszerészet-történész. 1894-ben gyógyszerészi, 1908-ban gyógyszerész doktori diplomát szerzett. 1894-ben a Gyógyszerészeti Értesítő belső munkatársa, 1902-ben szerk.-je. Több patikában működött, majd 1922-től Aszódon volt gyógyszerész. 1925-ben Bp.-en a belügymin.-ban retaxátor lett. 1926-tól haláláig a Magyar Gyógyszerész szerk.-je. Hasznosak a ~féle gyorstaxa-táblázatok is. – F. m. A bp.-i gyógyszerészsegédek betegápoló egyletének története 1841–1896 (Bp., 1896); A gyógyszerészi gyakorlat kézikönyve (Ströcker Lajossal; Bp., 1909); A gyógyszerészeti gyakorlat és a gyógyszerüzemi technika kézikönyve (I–III., Waichlezz Józseffel, Stróder Gyulával és Csiba Lajossal; Bp., 1925); Szóvédjegyzet, egységes gyógyszerek és azokkal azonos vegyületek jegyzéke (Bp., 1928). – Irod. V. J. (Egyesített Gyógyszerészeti L., 1935. 44–45. sz.); Dr. Szász Tihamér: V. J. (Gyógyszerészeti Almanach, Bp., 1942).