Kezdőlap

Vörös Antal (Őriszentpéter, 1926. dec. 11.Bp., 1983. szept. 7.): történész, a történelemtudomány kandidátusa (1971). 1951-ben a bp.-i tudományegy. történelem-levéltár szakán szerzett diplomát. 1951-55-ben a Magyar Orsz. Levéltár munkatársa, 1955-56-ban a bp.-i Egyetemi Lenin Intézet adjunktusa. 1957-től az MTA Történettudományi Intézet munkatársa, 1974-től főmunkatársa. 1975-től az Értekezések a történettudomány köréből c. sorozat társszerk.-je. Kutatásai során behatóan foglalkozott a 18-19. századi magyar agrár- és társadalomtörténet kérdéseivel, az újkori magyar hivatalszervezet- és igazgatástörténettel, a 19. századi magyar parasztság életmódjával és Táncsics Mihály történeti helyének és szerepének vizsgálatával. A Magyarország története (főszerk. Molnár Erik, I-II., Bp., 1964 és VI. szerk. Kovács Endre, Bp., 1979) c. összefoglaló monográfiák egyes fejezeteinek szerzője. – F. m. Parasztságunk a Habsburg- önkényuralom korában 1849-1867(S. Sándor Pállal, Szabad György-gyel, Bp., 1951); A helytartótanácsi levéltár (Felhő Ibolyával, Bp., 1961); A paraszti termelő munka és életforma jellegének változásai a Dunántúlon 1850-1914 (Bp., 1966); Óvár, Óvár… A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 éve (1818-1968) (Bp., 1968); A magyar mezőgazdaság a XIX-XX. században (társszerzőkkel, Bp., 1976); The age of preparation: Hungarian agrian conditions between 1848-1914 (The modernisation of agriculture: Rural transformation in Hungary 1848-1975, New York, 1980); A magyarországi örmény társadalom a feudalizmus korában 1690- 1848 (Az örmény-magyar történelmi és kulturális kapcsolatok történetéből, Bp., 1983); A magyarországi bányaigazgatás szervezete 1867-1945 (Levélt. Közl., 1984). – Irod. Vörös Károly: V. A. (Századok, 1983. 6. sz.); Mucsi Ferenc: V. A. (Tört. Szle, 1984. 3. sz.).