Kezdőlap

Vörös Cirill (Borszörcsök, 1868. okt. 31.Sátoraljaújhely, 1948. máj. 28.): matematikus, piarista tanár. Hittudományi tanulmányait Nyitrán, az egy.-et – mennyiségtan és természettan szakon – Kolozsvárott végezte. 1893-ban pappá szentelték, tanári oklevelét ugyanabban az évben, bölcseleti doktorátusát a következő évben szerezte meg. 1892-től 1899-ig gimn. tanár Nagykanizsán és Léván, 1903-ig Kecskeméten, 1920-ig Bp.-en, az utolsó évben igazgató. 1934-ig a rend vagyongondnoka. Tudományos munkássága a Bolyai-féle abszolút- és a Riemann-geometria körébe tartozik, e témakörökből több könyve és értekezése jelent meg. – F. m. Analitikus Bolyai féle geometria (Bp., 1909); Maximális térfogatú hexaéderek a Bolyai féle geometriában (Bp., 1930).