Kezdőlap

Vörös Ignác, Farádi Vörös (Veszkény, 1757Arad, 1825. dec. 22. – 1826. jan. 8. között): jogász, politikus. Jogi tanulmányait 1776-ban végezte be Nagyszombatban. 1778- ig Pesten volt joggyakornok, ekkor ügyvédi vizsgát tett. 1779-ben Temes vm.-ben főszolgabíró. Tagja volt a temesvári szabadkőműves páholynak 1786-ig, feloszlatásáig. 1788 – 89-ben a török háborúban hadbiztos volt. 1790-ben Temes vm. ogy.-i követe. 1796-ban visszavonult, 1809-től Aradon élt. Emlékirata értékes történeti forrásanyag. – F. m. Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778 – 1822 évekről (Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta és kiadta Madzsar Imre, Bp., 1927).