Kezdőlap

Vörös Sándor (Tata, 1847. febr. 28.Bp., 1918. ápr. 30.): mezőgazdasági tanár és szakíró. A keszthelyi felsőbb gazdasági tanintézet elvégzése (1865 – 67) után három évig József főhg. kisjenői uradalmában (Arad vm.) volt segédtiszt. 1870-ben a kolozsmonostori gazdasági tanintézet tanára. 1875-től az intézet, 1898-tól a magyaróvári gazdasági ak. ig.-ja. Hosszabb tanulmányutakat tett NyEurópában, Romániában, Bulgáriában. 1907-ben nyugdíjba ment, Bp.-re költözött és haláláig a földművelésügyi min.-ban dolgozott. 1884-ben úttörőként megszervezte parasztgazdák számára a népszerű gazdasági előadásokat. Felvetette a kisparaszti mintagazdaságok létesítésének kérdését is. Több szaklap munkatársa, néhánynak szerk.-je is volt (Erdélyi Gazda, Mezőgazda). – F. m. A mezei gazdaságtan rövid foglalata (Kolozsvár, 1878); A gazdasági tanügy történetérsek vázlata (Kolozsvár, 1880); A gazdasági társulásról (Kolozsvár, 1884); A dohánytermesztésről (Kolozsvár, 1891, 1907); A gazdaságok berendezéséről (Kolozsvár, 1892); A hazai felsőbb fokú gazdasági szakoktatás szervezéséről (Magyaróvár, 1900); The Agricultural Education Institutions of Hungary (Magyaróvár, 1902); L’état actuel et le passé de l’enseignement agricole en Hongrie (Magyaróvár, 1905). – Irod. V. S. (Ország-Világ, 1900. 47. sz.); V. S. (Magy. Gazdák Szléje, 1918.)