Kezdőlap

Vuchetich István (Cseneje, 1836. okt. 29.Gyertyámos, 1894. jan. 15.): r. k. pap, politikus. Tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. Karánsebesi káplán, majd a temesvári líceum mennyiségtan- és természettantanára. 1868-ban a csanádi egyházmegye képviselője az orsz. kat. kongresszuson és ogy.-i képviselő 1869-ben. Ezután zágrábi kanonok. A magyar-horvát kiegyezésről írt nagy feltűnést keltett röpiratot. Irod. V. I. (Pesti Napló, 1894. 16. sz.)