Kezdőlap

Vuchetich Mátyás (Brinje, 1767Pest, 1824. szept. 22.): jogász, egyetemi tanár. 1790-ben Bécsben jogi doktor, 1791 – 1808 között a nagyváradi, majd a kassai jogak.-n tanár, 1808-tól haláláig a pesti egy. tanára. Főleg büntetőjoggal – ennek jogbölcseleti kérdéseivel is – foglalkozott. Mint jogbölcselő a Karl Martini-féle természetjogi isk. híve. Utóbb a Zeiller-féle irányzat követője. Számos büntetőjogi alaptételt fogalmazott meg először hazai irodalmunkban. A humanista felfogású Kelemen Imrével együtt kidolgozta az egy.-i büntető hatáskör szabályozását (1815), amely megerősítette az egy. kiváltságos helyzetét. – F. m. De origine civitatis (Cassoviae, 1802); Conspectum legum criminalium apud Hungaros (Cassoviae, 1805); Institutiones juris criminalis Hungarici (Budae, 1819); Elementa juris feudalis (Budae, 1824). – Irod. Pauler Tivadar: Adalékok a jogtudomány történetéhez (Bp., 1878); Jencs Árpád: Egy régi magyar büntetőjogász (Bp., 1932); Jencs Árpád: Jogi professzorok emlékezete (Bp., 1935).