Kezdőlap

Vutskits György (Zernest, 1858. ápr. 1.Keszthely, 1929. okt. 21.): zoológus, premontrei tanár. Egy.-i tanulmányait Kolozsvárt végezte, Koch Antal tanítványa és tanársegéde volt. A középisk. tanári és bölcsészdoktori oklevél megszerzése után 1884 – 90-ben a marosvásárhelyi, 1891-ben nyugdíjazásáig (1921) a keszthelyi premontrei gimn. tanára volt. Az oktatás mellett ichthyológiával foglalkozott. Több tanulmányt írt hazánk halfaunájáról, ill. a halak biológiájáról. – F. m. Pisces (Fauna Regni Hungariae, Bp., 1896); Faunánk egy új halfaja (Bp., 1911); A magyar halászat és az ichthyológia története az utolsó 25 év alatt (Bp., 1916). – Irod. V. Gy. (Term. tud. Társ. Évk. 1940.)