Kezdőlap

Wachtel Andor (Bp., 1898. nov. 10.Spanyolo., 1938): a spanyol szabadságharc részvevője. Magántisztviselő volt, fiatalon kapcsolatba került a munkásmozgalommal. Tagja lett a KMP-nek. Tevékenységéért letartóztatták, majd elítélték. Rendőri megfigyelés alatt élt. A polgárháború kitörését követően Spanyolo.-ba. ment, hogy részt vehessen a szabadságharcban. 1938-ban az aragóniai harcok során esett el.