Kezdőlap

Wagner Károly (Zboró, 1732. ápr. 11.Kisszeben, 1790. jan. 7.): jezsuita szerzetestanár, történész, műfordító, egyetemi tanár. 1747-ben Trencsénben belépett a jezsuita rendbe. Ezután különböző városokban tanár és hitszónok. 1773-tól az orsz. levéltár ig.-ja Pozsonyban. 1777-től a budai Egyetemi Könyvtár őre, majd a pecsét- és címertan egy.-i tanára Budán 1784-ig, nyugdíjazásáig. Baráti viszonyban volt Katona Istvánnal, Pray Györggyel és Cornides Dániellel; munkatársa volt a pozsonyi Ungarisches Magazinnak, Corneille műveiből fordított. Jelentős forrásanyagot tett közzé a Szepességről és Sáros vm.-ről. Genealógiával is foglalkozott. Több kéziratát az OSZK őrzi. – F. m. Analecta Scepusii… (I – IV., Vienae, 1774, Posonii et Cassoviae, 1778); Petri de Warda epistolae (Posonii et Cassoviae, 1776); Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum… (Budae, 1778); Diplomatarium comitatus Sárosiensis… (Posonii et Cassoviae, 1780). – Irod. Biographie des Herrn Karl W. (Merkur von Ungarn, 1787. III.); Pauler, Tivadar: A budapesti egyetem története (Bp , 1880); Vidákovich Aladár: W. K. Mallyó Józsefhez intézett levelei (Bp., 1933); Hölvényi György: W. K. könyvtára (Az Egyetemi Kvtár Évk. 3. Bp., 1966).