Kezdőlap

Wagner László (Pest, 1841. máj. 28.Gossensass, Tirol, 1888. júl. 2.): mezőgazda, műegyetemi tanár, ~ Dániel fia. Egy.-i tanulmányait a pesti műegy.-en 1858-ban kezdte. 1865-ig gazdatisztként működött. 1865-től a rajnai bortermelést, 1867 – 68-ban a párizsi világkiállítás alkalmából Champagne vidékén a pezsgőgyártást tanulmányozta. 1868-tól a műegy.-en a mezőgazdaságtan és erdészeti enciklopédia tanszékén segédtanár, 1869-től haláláig ny. r. tanár. Az 1872-i lyoni nemzetközi borászati és selyemtenyésztési kongresszus alelnöke volt. Szakirodalmi munkássága a gazdaságpolitika, a mezőgazdaságtan, de főleg a mezőgazdasági ipar, ill. a mezőgazdasági kémia területére terjedt ki. 1869 – 70-ben szerk. a Gazdászati Közlötty c. havi folyóiratot, tulajdonosa és főszerk.-je volt a Földmívelési Érdekeink c. lapnak társlapjaival. – F. m. A természettan elvei alkalmazásukban a gazdászatra… (Pest, 1868); Gazdasági műszaki vegytan (Pest, 1870); Die Bierbräuerei… (Weimar, 1870); Handbuch der Tabak- und Cigarrenfabrikation (Weimar, 1871); Landwirtschaftliche Pflanzen-Produktions-Lehre (Bp., 1874); Adatok a magnemesítés kérdéséhez (Bp., 1875); A magyar, osztrák, német, angol új métermértékek és súlyok…táblázatai (Bp., 1875, németül Leipzig – Bp., 1875); A szőlők megóvása tavaszi fagy ellen (Bp., 1875); Die Stärkefabrikation in Verbindung mit der Dextrin- und Traubenzuckerfabrikation (Braunschweig, 1881; angolul is megjelent). – Irod. W. L. (Gazdasági L. 1888. júl. 8. sz.; Gazdasági Mérnök, 1883. júl. 15. sz.); Galgóczy Károly: Az OMGE emlékkönyve (Bp., 1891).