Kezdőlap

Wahlner Aladár (Betlér, 1861Bp., 1930. aug. 11.) bányamérnök, bányajogász. Mérnöki tanulmányait 1883-tól a selmecbányai ak.-n, a jogi ak.-t Kassán végezte. Pályáját 1885-ben az oravicai bányakapitányságon kezdte. 1891-ben Besztercebányán bányabiztos. 1896-ban a pénzügymin. bányahatósági osztályán főbányabiztos, 1909-ben min. tanácsos, 1914-ben főosztályvezető, h. államtitkár. Jelentős munkásságot fejtett ki a bányatörvény előkészítésében és a bányászati közigazgatás korszerű megszervezésével. 1899 – 1903 között a bányatörvényt előkészítő vegyes bizottság előadója volt. Számos bányajogi tanulmánya mellett nagy értékű, az 1896 – 1915 között évenként kiadott Magyarország bánya- és kohóipara c. ismertetője. A Bányászati és Kohászati Egyesület 1926-ban tb. tagjául választotta s évenként kiosztásra kerülő Wahlner Aladár-emlékérmet alapított. – F. m. A kőszénbányászat jogi szabályozásának reformja (Bány. és Koh. L. 1897); Kutatási jogosítványok megszűnéséről (Bány. és Koh. L. 1897); Kutatási intézmények reformja (Bány. és Koh. L., 1902); Bányarendészet feladatai (Bány. és Koh. L., 1903); A bányatörvényjavaslat indokolása (Bp., 1903); Magyarország bánya- és kohóipara (1896-tól 1915-ig) (Bány. és Koh. L., 1916); Minőségellenőrzés a szénbányászatban (Bp., 1955). – Irod. Tassonyi Ernő: W. A. (Bány. és Koh. L., 1930.)