Kezdőlap

Walcher József (? , 18. sz, első feleBuda, 1785 után): matematikus, mérnök, hajózási igazgató. Tanulmányait jezsuita egy.-eken végezte, majd a rend tagjaként maga is mint tanár működött: a bécsi egy.-en matematikát és mechanikát, a Theresianumban mechanikát és hidraulikát adott elő. A jezsuita rend feloszlatása után (1773) a kamaránál nyert alkalmazást, majd 1777 (? )-ben hajózási ig.-vá nevezték ki. Felügyelete alá tartozott a Duna ausztriai és mo.-i szakasza és valamennyi mellékfolyója. A Helytartótanács megbízásából rendszeresen felülvizsgálta a különböző vízszabályozási terveket és munkálatokat. Ő tekinthető az ebben az időben kialakuló központi vízügyi igazgatás első vezetőjének. – Irod. Tenk Béla: Vízszabályozások Tolna vármegyében… (Pécs, 1932); Ember Győző: A magyarországi építészeti igazgatóság… (Levéltári Közl. 1942 – 1945).