Kezdőlap

Waldapfel László (Bp., 1911. dec. 25.Bugyonnij környéke, SZU, 1942. dec. 11.): matematikus, ~ János fia. A bp.-i tudományegy.-en matematika-fizika szakon 1934-ben tanári oklevelet szerzett. Mivel tanári kinevezést nem kapott, a Globus Konzervgyárban volt tisztviselő. Munkaszolgálatosként vesztette életét. Szaktárgyai mellett különösen pedagógiai és filozófiai kérdések érdekelték; ismeretelméleti, ill. matematikai-logikai problémákkal foglalkozott. – F. m. Lélektani tanulmányok (Jelentés a Pázmány Péter Tudományegy. Lélektani Intézetéből, I., Bp. 1937); A permutációk profiljáról (Matem. és Fiz. L. 1943).