Kezdőlap

Waldstein-Wartenberg Ferenc Ádám, gróf (Bécs, 1759. febr. 14.Oberleutensdorf, Cseho., 1823. máj. 25.): természettudós, földbirtokos. A természettudományok iránt már fiatal korában érdeklődött. 1795-ben megismerkedett Kitaibel Pállal, akinek haláláig legjobb barátja, támogatója és munkatársa maradt. Hét éven át vele együtt botanikai utazásokat tett Mo.-on. Közös nagy művük, a Plantae rariores Kitaibel munkája, de ~ végezte a szerkesztéssel és kiadással kapcsolatos munkákat. Számos mo.-i növény viseli a nevét. – F. m. Descriptiones et icones plantarum rariorom Hungariae… (Kitaibel Pállal, Viennae, 1799 – 1812). – Irod. Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).