Kezdőlap

Waldstein-Wartenberg János, gróf (Nagymegyer, 1809. aug. 21.Bécs, 1876. jún. 3.): jogtudós, műgyűjtő, az MTA ig. tagja (1868). Tevékeny szerepet játszott Mo. közéletében. 1831-ben az udvari kamaránál fogalmazó, Széchenyi István köréhez tartozott. 1861-ben Ung vm. főispánja. Komárom vm.-i földbirtokos, 1871-től az Orsz. Képzőművészeti Bizottság elnöke. – F. m. Specimen, tentaminis ex iure ecclesiastico universo, item iure civili romano atque diplomatica (Pestini, 1819); Materia tentaminis ex iure partio et criminali (Pestini, 1820); Assertiones ex universa inris prudentia et scientiis politicis… (Budae, 1829). – Irod. Pesti Napló (1877).