Kezdőlap

Walek Károly (Pécs, 1878. szept. 13.Sopron, 1952. szept. 3.): bányamérnök, matematikus, műegyetemi tanár. Oklevelét a selmecbányai ak.-n nyerte. Rövid ideig tartó gyakorlat után, 1901-ben az ak. matematikai tanszékén asszisztens, 1905-ben tanársegéd. Ismereteit a müncheni egy.-en bővítette, hol 1907-ben a matematikai tudományok doktorává avatták. Selmecbányára visszatérve 1908-ban a matematikai tanszék adjunktusa, 1910-ben rk., 1911-ben r. tanára. 1918-ban a főisk.-val Sopronba került. 1934-től, a főisk.-nak a bp.-i műegy.-be olvasztása után műegy.-i tanár. Elsősorban az alkalmazott matematika kérdései foglalkoztatták. Alkalmazott matematika mérnökök számára c. munkáját már nem fejezhette be. – F. m. Binäre kubische Transformation und Complexe (Doktori ért. Selmecbánya, 1908); Pothenot féle feladat megoldása vektorokkal (Bány. és Koh. L. 1932); Vektoranalytische Behandlung der Markscheider Aufgaben (a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főisk. Közl. 1933); Lobacsevszkij és a nem euklidesi geometria (Bány. L. 1951). – Irod. Faller Jenő: Dr. W. K. (Bány. L. 1952. 12. sz.)