Kezdőlap

Wallaszky Pál (Bagyán, 1742. jan. 29.Jolsva, 1824. szept. 29.): irodalomtörténeti és egyháztörténeti író. Tanulmányait 1753- tól Selmecbányán, 1756-tól Rimaszombatban, 1757 – 67-ben Pozsonyban végezte. Közben 1761 – 63-ban – nevelő volt. 1767 69-ben németo.-i egy.-eken tanult (Lipcse, Halle, Wittenberg, Berlin). Tanulmányútja során Rotarides Mihály m. irodalomtörténeti anyagának kiegészítésén dolgozott. Hazatérése után 1769-től tótkomlósi, 1780- tól cinkotai, 1783-tól jolsvai ev. lelkész és gömöri esperes. Az első rendszeres m. irodalomtörténet írója. Latin nyelvű egyházi műveket és szlovák prédikációkat is közreadott. – F. m. Conspectus rei publicae literariae in Hungaria… (Posonii, 1785. 2. bővített és javított kiadás Buda, 1808). – Irod. Zsilinszky Mihály: W. P. élete (Bp., 1910).