Kezdőlap

Wallenberg, Raoul (Stockholm, 1912. aug. 4.? ): svéd diplomata. Neves bankár és kereskedőcsalád sarja. Katonai szolgálatának letöltése után az USA-ban folytatta tanulmányait. A michigani egy.-en mérnöki diplomát szerzett, majd különféle svéd vállalatoknál dolgozott. 1944-ben Stockholmban a Háborús Menekültek Tanácsa tervet dolgozott ki az európai, közte a m. zsidóság megmentésére. A Svéd Királyi Külügymin. ~ et kinevezte a bp.-i svéd követség titkárának, és megbízta a mo.-i akció irányításával.~ 1944. júl. 9-én érkezett Bp.-re. Svéd menleveleket osztott ki a bp.-i zsidó polgárok között, védett házakat hozott létre, megszervezte az ellátást, ezzel sokezer ember életét mentette meg. 1945. jan. 17-én Bp.-ről Debrecenbe indult, oda azonban soha nem érkezett meg. Feltételezések szerint erőszakkal a SZU-ba hurcolták. Vélt, ám tisztázatlan halálával kapcsolatban a 90-es években kételyek merültek fel, személye után ismét nagy erővel indult meg a kutatás. – Irod. Lévai Jenő: R. W. (1948); Bodor Pál: Az utolsó találkozás R. W.-gel (Magy. Hírlap, 1 987. ápr. 11.); Bokor Pál: R. W. Budapesten (Magy. Hírlap, 1987. máj. 9.); Schmidt Mária: R. W. (Új Írás, 1988. 9. sz); Bokor Péter: Mikor tűnt el R W.? (Élet és Irod., 1988. 42. sz.); Lévai Jenő: R. W. regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka (1988); Szél Erzsébet – Király Ferenc: R. W. Budapesten (1989); K. Gerde: R. W. (1989); Nagy Sz. Péter: W. nevével (Magyarország, 1989. 2. sz.); Hertelendy László: Miért tűnt el R. W.? (riporter ifj. Bihari László, Kapu, 1989. 6. sz.); Gohér Pál visszaemlékezése R. W. budapesti működésére (lejegyezte Benkő Árpád. Múzeumi Levelek, 1988); Ki volt R. W.? (dokumentumfilm, tv, 1989. aug. 8.); Bíró Zsuzsa: A színtévesztő. Megjegyzés a W.-rejtélyhez (Filmvilág, 1990. 2. sz.); Ember Mária: R. W. (Magy. Nemzet, 1990. 122. sz.).