Kezdőlap

Wallentinyi Dezső (Dengeleg, 1873. dec. 13.Rimaszombat, 1924. jún. 20.): tanár. Győry Dezső író apja. A rimaszombati Egyesült Ref. Főgimn. m.–latin–görög szakos tanára. Beöthy Zsolt tanítványa. Irodalmi munkássága mellett részt vett a város szellemi és kulturális életében. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Ferenczy István szobrász leveleit. Később feleségével, Győry Idával kiadta Tompa Mihály leveleit. – F. m. Ferenczy István levelei (Rimaszombat, 1912).