Kezdőlap

Walser János (Württemberg, 1752? ): kádármester. Mint vándorlegény került 1808-ban Pestre és itt 1816-ban kádármester lett. Dongafaszükségletét a Dráva menti erdőkből kezdte kitermeltetni és a Dunán szállíttatta Pestre. Ezzel megszűnt a bajoro -i és felső-ausztriai tölgyfabehozatal sőt dongafakivitelünk egyre emelkedett. Értett a bor kezeléséhez is. – Irod. Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői (Bp., 1887).