Kezdőlap

Walter (13. sz.): budai rektor (kir. által kinevezett városbíró és kapitány). 1268-1279 között viselte ezt a tisztséget. A budaiak Kun László kívánságára vezetése alatt zárták ki Fülöp pápai legátust a városból. A budai bíróságon kívül a kamaraispáni (1265 – ? ) tisztet is viselte. A kir.-nak adott kölcsön fejében Komárom várát, más kölcsöne fejében Esztergomban egy palotát szerzett. – Irod. Salamon Ferenc: Budapest története (II. Bp. 1878 – 85).