Kezdőlap

Wandet János (Besztercebánya, 1750 körülKassa, 1804): ötvös. 1779-től Kassán élt. Három műve (fedél a Diószegi István által készített XVI. Lajos stílusú kehelyhez, 1779; úrvacsorapohár, 1801; vörösréz kenyérosztó tál) a göncruszkai ref. templom tulajdona. Szép művű öntözőkannája az Iparművészeti Múz. gyűjteményében van. Művészetének folytatója volt János nevű fia.