Kezdőlap

Wankó Károly (Steinz, Ausztria, 1866? ): könyvkereskedősegéd. Az 1890-es évek végén ismert szocialista agitátor. Részt vett a Magyarországi Szociáldemokrata Munkáspárt és Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyesítésére irányuló sikeres tárgyalásokon 1894-ben. Később a pártvezetőség tagja. Kiterjedt újságírói tevékenységet folytatott a munkássajtóban, kapcsolatban állott Szántó Kovács Jánossal. – Irod. Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai (II., Bp., 1954).