Kezdőlap

Warga Lajos (Kolozsvár, 1835. aug. 19.Sárospatak, 1900. máj. 17.): ref. Teológiai tanár, egyházi író. Kolozsvárott teológiai tanfolyamot hallgatott. 1861-ben külföldre ment és a berlini, majd a zürichi egy.-en folytatta tanulmányait. Hazatérve 1866-ban Hódmezővásárhelyen lett tanár. 1868-ban a sárospataki főisk. teológiai fakultására került, s ott tanított haláláig. – F. m. A keresztyén egyház történelme (Sárospatak, 1880 – 84). – Irod. Radácsi György: W. L. emlékezete (Sárospatak, 1902).