Kezdőlap

Wass Sámuel, gróf (Kolozsvár, 1814. jan 13.Bp., 1879. márc. 20.): földrajzi útleíró, közgazda, az MTA l. tagja (1861). Kolozsváron végzett líceumi tanulmányai után nagy utazásokat tett külföldön, amelyekről útijegyzeteket írt. 1833-tól megyei közhivatalokat viselt. 1848 elején Doboka vm. főispánja, 1849. febr.-ig a pesti ogy.-en képviselője. 1849-ben a m. kormány megbízásából a m. hadsereg számára fegyverek szerzése céljából Konstantinápolyba, onnan Párizson és Londonon keresztül Amerikába ment. A szabadságharc elbukásáról értesülve San Franciscóban két társsal nagyobb aranykohót létesített, ez az 50-es évek végén megszűnt. 1858-ban (~ végleg hazatért. 1861-ben a főrendiház tagja. 1866-tól 1875-ig Deák- párti képviselő. Részt vett a Földhitelintézet megalapításában, főleg azonban iparvállalatok előmozdítását szorgalmazta. Igen nagy nyelvismerettel rendelkezett; cikkei a magyar és a kaliforniai angol lapokban jelentek meg. – F. m. Kilencz év egy száműzött életéből (Pest, 1861); Szárazi és tengeri utazások nyugaton (Pest, 1862). – Irod. Deák Farkas: Emlékbeszéd (Ért. a term. tud. köréből, X. 2. Bp., 1880).