Kezdőlap

Wázsonyi Márton (?Vadosfa, 1737): tanár, a győri ev. iskola rektora, utóbb vadosfai lelkész. 1734-ben ő építtette a vadosfai templomot. A pietizmus egyik hazai képviselője. Halléban járt, majd m. fordításban kiadta A. H. Francke A szentírás szerint való életnek regulái c. művét (Halle, 1711). Egyéb műve: Arnd Jánosnak…az igaz keresztyénségről Írott négy könyvei (Fordította Bárány György, bővítve kiadta Szabó János, Jéna, 1741).