Kezdőlap

Wéber Samu (Poprád, 1835. márc. 26.Szepesbéla, 1908. máj. 18.): ev. főesperes, helytörténész. 1854 – 56-ban végezte Eperjesen a teológiai tanfolyamot, azután pár évig nevelő volt Csáky Albin gróf házában. 1859-ben Jénában folytatta teológiai és bölcsészeti tanulmányait. Hazatérése után Szepesbélán választották lelkésszé, majd 1901-től szepességi főesperes volt. Számos helytörténeti tanulmányt írt. – F. m. A XVI. szepesi város az elzálogosítás alatt 1412 – 1772 (Szepesváralja, 1888); Podolin város története (Bp., 1893); Szepes vm. tört. irodalmának bibliográfiája (Lőcse, 1895); Geschichte der Stadt Leibitz (Késmárk, 1896); Szepes megye története (I – II., Lőcse, 1896); Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900 (Igló, 1901).