Kezdőlap

Weér Imre (Bp., 1889St. Paul, USA, 1959. jún.): szerkesztő. A bp.-i tudományegy.-en jogot végzett (1911). 1913-tól tagja volt a Köztársasági Pártnak. Kossuth L. sírjánál tartott beszédéért másfél évi fogházra ítélték. Bécsben, majd Párizsban telepedett le (1924), ahol megalapította az Emberi Jogok Magy. Ligáját és szerk. a Károlyi Mihályt támogató párizsi Köztársaság (1925. máj.-tól) c. lapot. 1927-ben visszatért Mo.-ra, elfogták és franciao.-i tevékenysége miatt ötévi fegyházra ítélték. 1932-ben szabadult, majd rendőri felügyelet alatt állt. A német megszállás után a Gestapo letartóztatta (1944), a deportálásból megszökött. Kisgazdapárti programmal ngy.-i képviselő (1945–46) volt. 1946-ban Ausztriába távozott. Az itt megjelent írásai az antikommunista, szovjetellenes propagandát szolgálták. – Irod. Balogh Sándor-Izsák Lajos: Pártok és programok Magyarországon 1944–48 (Bp., 1977).